یکشنبه 10 شهریور 1398 / 10:34|کد خبر : 4731|گروه : اجتماعی

یادداشتی به قلم دکتر سمیرا دهقانی؛

حجامت انقلاب در برخورد با مفسدین اقتصادی / رفع مشکلات جامعه در گرو عملکرد انقلابی

حجامت انقلاب در برخورد با مفسدین اقتصادی / رفع مشکلات جامعه در گرو عملکرد انقلابی

دستگاه قضایی با رویکرد جدید خود بعد از چهل سالگی انقلاب، امیدی جدید در دل ملت ایجاد نموده است و بدون ملاحظات فسادزا، هر روز برگ زرینی در تاریخ انقلاب به ثبت می رساند.

به گزارش خبرنگار سراب خبر، سمیرا دهقانی رییس دانشگاه آزاد قروه در یادداشتی جدید به بررسی برخوردهای قوه قضاییه با مفسدین اقتصادی، جناح بندی های سیاسی مسئولین و بازی با مذاهب اسلامی پرداخت و نوشت:
 
۱)حجامت انقلاب
 
از بگیر و ببندها نهراسید حجامت انقلاب است 
 
انقلاب اسلامی ایران با رویکردی متفاوت علیه طاغوت به عرصه آمد و در این حضور ملتی غیور به پشتوانه تاریخی و عقیدتی به میدان شتافتند تا طاغوتیان را در زباله دان انقلاب ببینند.
 
امروز بعد از گذشت چهل سال از انقلاب، برخی از هدف های انقلاب محقق شده است و برخی نیز به انحراف کشیده شده است.
 
مصلحت اندیشی و مصونیت های تاسف بار در برابر اجرای قانون باعث گردید که تار و پود طاغوتیان داخلی تنیده شود و در این رهگذر خسارات شدید بر ملت تحمیل گردد.
 
دستگاه قضایی با رویکرد جدید خود بعد از چهل سالگی انقلاب، امیدی جدید در دل ملت ایجاد نموده است و بدون ملاحظات فسادزا، هر روز برگ زرینی در تاریخ انقلاب به ثبت می رساند.
 
امروز دیگر نه نمایندگان مجلس نه وزیران نه یقه سفیدها نه مدیران ارشد مصونیتی ندارند و این همان رویش جدید انقلاب بعد از چهل سالگی خود است.
 
مفسدان خرد و کلان از این حجامت عظیم گریزی ندارند و باید تاوان نفاق و خیانت خود را به انقلاب و خون شهدا پرداخت نمایند. 
 
دیوارکشی از نوع عزت و عدالت که کام ملت را شیرین نموده است مراحل تکاملی خود را پیش گرفته است تا اثبات کننده کلام رهبر معظم انقلاب باشد که چهل سال دوم انقلاب از چهل سال اول بهتر خواهد بود. 
 
حجم بگیر و ببندها از یک سو هم باعث تاسف است و از سوی دیگر هم امید دهنده است، تاسف از آن جهت چطور تا به امروز شجاعت و عدالت در مصلحت اندیشی دستگاه قضا چنان مهجور مانده است که چنین زالوهایی فرصت رشد داشته اند و امید از جهت بدون ملاحظات فسادزا، شجاعت و درایتی مردی بزرگ با حمایت رهبری معظم و ملت انقلابی این حجامت بزرگ انقلاب را قابل روئیت نموده است. 
 
مردی بزرگ که از تیررس اجرای عدالت او مجلس نیز مصونیت ندارد و نورچشمی ها و یقه سفیدها پناهگاهی دیگر نخواهند داشت. 
 
این شجاعت و قاطعیت همان بهار انقلاب است که با عنایت امام عصر(عج) و رهبری حکیمانه امام خامنه ای و پشتیبانی ملت انقلابی در حال وقوع است. 
 
از بگیروببندها جزء مفسدان نخواهند ترسید و ملت انقلابی باید خود را آماده حجامت بزرگ در درون انقلاب نمایند.
 
۲) جریان اصولگرایی یا جریان اصلاح طلبی
 
گفتمان و تفاوت آرا و عقیده بعضا باعث توسعه و پیشرفت است و شاید از این منظر در کشور دو جریان قوی شکل گرفته است. اما تقابل جریانات با هم به جای سازش و استفاده از ظرفیت ها، آفت اصلی در این جریان سازی ها در کشور است. 
 
رهبرمعظم انقلاب بارها از قطب بندی ها  اعلام انزجار نموده اند و امروز جریان اصولگرا و اصلاح طلب برخلاف آنچه ادعا میشود نه تنها سازش و همفکری با هم ندارند بلکه نقطه مقابل همدیگر هستند و به همین خاطر از این تقابل غیرمنطقی خسارات عظیمی همواره بر کشور تحمیل شده است.
 
منتسب کردن شخصیت ها در قالب این دو جریان سیاسی نه تنها موضوعی را حل نخواهد کرد بلکه نوعی قطب بندی تقابلی است که متاسفانه خروجی های ویرانگری داشته و خواهد داشت. 
 
انقلاب اسلامی ایران در چارچوب ها و کلیات مشخصی پا به عرصه گذاشته است و جریانات سیاسی نیز باید در این چارچوب ها، اهداف و آرمان های خود را تعریف نمایند و غیر از چارچوب انقلاب و شرع جناح ها قابل تکریم نیستند. 
 
باید توجه داشت هدف غایی و اصیل جریانات و جناح های سیاسی در یک کشور همواره توسعه کمی و کیفی است و اگر امروز این اهداف به سختی در عملکرد جناح ها قابل مشاهده هستند به آن جهت است که ساختارهای این دو جناح آن چنان که ادعا می شود، پویا نیستند.
 
شاید من یک انقلابیم به دلیل همین ناهماهنگی ها و ناتوانی ها در این دو جناح سیاسی پا به عرصه گذاشته است تا با نگاه جدی و هوشمندانه تر به موضوعات و مسائل کشور، نقص های جریانات سیاسی برطرف شود.
 
انقلاب هم به اصلاح برای رفع ناکارمدی ها نیاز دارد و هم نیازمند حرکت در چارچوب اصولی اساسی خود است ولی با کمال تاسف این دو نیاز از هم جدا شده است و هر کدام به شکل یک جناح سیاسی خودنمایی می نماید!
 
اینکه افراد و شخصیت ها را محدود به این دو جریان سیاسی دانست یک اشتباه بزرگ و کلید فتنه گری های دشمن است پس باید از نگاه انحصارطلبی پرهیز نمود و با خلق جریانات سیاسی تمام شمول تر همه نیازهای جامعه را پوشش داد. 
 
جریان اصولگرا یا اصلاح طلب نه تنها نتوانسته اند نیازهای واقعی انقلاب را به درستی تشخیص و هدف گذاری کنند بلکه با تقابل با هم خود منشاء بسیاری از مشکلات بزرگ هستند. 
 
آرمان های انقلاب و اسلام  هیچگاه به طور کامل در این دو جناح ها هدف گذاری  نشده است و متاسفانه این خسران بزرگ با اصرار به طبقه بندی شخصیت ها در قالب این دو جریان همچنان ادامه دارد و اگر این دو جریان سیاسی هوشمندانه به اصلاح آسیب ها و تقویت ظرفیت های خود نپردازند هیچگاه نخواهند توانست رسالت اصیل خود در قبال انقلاب به انجام رسانند. 
 
امروز اصلاح طلبی یا اصولگرایی تنها بهانه ای برای محدود ساختن ظرفیت هاست و آگاه باشیم شالوده اصلی جریانات سیاسی در کشور باید انطباق کامل خود با نیازهای روز کشور باشد.
 
"من یک انقلابیم" یک بیان ساده نیست بلکه خستگی در مقابل افراط و تفریط جناح های سیاسی در کشور است تا ظرفیت ها به انسجام واقعی خود با انتخاب "من یک انقلابیم" برسد. 
 
لازمه ایجاد ساختارهای سیاسی محکم، توجه کامل به نیازهای روز کشور است که این جهش تقویتی هنوز فرصتی برای ایجاد نداشته است و بنابراین باید به افراد حق داد با انزجار از ناتوانی های و انحرافات در جریانات سیاسی خود را اسیر محدودیت ها و درجا زدن های این جریانات ننمایند و به این قطب بندی های سیاسی بی توجه باشند. 
 
" من یک انقلابیم" اعتراض به ناتوانی های جریانات سیاسی است تا توسعه کمی و کیفی کشور به دور از قطب بندی ها و تفرقه افکنی ها محقق گردد.
 
 
۳) بازی با مذاهب اسلامی
 
اتحاد و وحدت بین شیعه و سنی از نگاه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب آن چنان غنی و پویاست که بدون این اتحاد برای اسلام آینده ای ترسیم نمی کنند. 
 
دشمن همواره با شعار تفرقه بنداز و حکومت کن از ایجاد تفرقه بین تشیع و اهل تسنن از هیچ کوششی دریغ نکرده است. اما تکلیف دشمن مشخص است و برای رویارویی با حربه های آن در این حوزه می شود استراتژی های مختلفی طراحی نمود.
 
مشکل امروز جامعه،  نفاق داخلی عده ای از افراد حقیقی و حقوقی در این موضوع است که در ظاهر به وحدت دعوت می نمایند و در پنهان شکاف های عظیم بین این دو مذهب ایجاد می کنند.
 
این افراد حتی با الفبای مبانی شیعه و اهل تسنن آشنا نیستند ولی با اغوای شیطانی خود جنگ مذاهب در شهرهای کوچک و بزرگ راه اندازی می کنند. امام خمینی (ره) این افراد را خائن به اسلام می دانند و رهبرمعظم انقلاب این رویه ناصحیح را بارها تذکر داده اند. 
 
بازی با مذاهب، لجن زاری است که دست عده ای از افراد در تصدی های مختلف به آن آلوده است که در گام دوم انقلاب این افراد نباید تحمل شوند. 
 
رویه های ناصحیح در برخورد با تشیع و  اهل تسنن اگر اصلاح نگردد، ظرفیت های عظیم کشور به سمت خمودگی بیشتر هدایت خواهند شد و خسارات آن تنها برای دشمن شادی آور خواهد بود. 
 
کسانی که اهل تسنن را علیه تشیع و تشیع را علیه اهل تسنن تحریک می نمایند یا نادانسته در زمین دشمن بازی می کنند یا جیره خوار دشمن هستند و نهادهای نظارتی باید با این افراد در هر مقامی که باشند برخورد قاطع نمایند تا نطفه فتنه انگلیسی آمریکایی در کشور فرصت رشد بیشتر پیدا ننماید.
 
مبانی و اصول اتحاد را نباید تنها در شعار تببین نمود، بلکه اتحاد مبانی عملیاتی عمیقی را می طلبد تا از دوگانگی و نفاق ایمن گردد.
 
امروز این نفاق و تضاد برای تفرقه افکنی در افرادی وجود دارد که اگر عملکرد فردی آنان بصورت تخصصی در مسند تصرفی اش غربال گردد، جزء اینکه لکه ننگی باشند چیزی برای جامعه به ارمغان نیاورده اند و شرم آورانه در نفاق خود غوطه ور هستند.
 
لازمه توسعه کمی و کیفی کشور در گام دوم انقلاب، مبارزه جدی با این نوع فتنه ها در اقصی نقاط کشور است تا بسترهای داخلی آماده پذیرش تحول واقعی باشد.
 
قطب بندی های جدال آور مذهبی و سیاسی عامل مخرب توسعه است و با نگاه منصفانه باید به ظرفیت های کشورها نگاه کرد. 
 
بخشی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب به سمت ایجاد کنندگان تفرقه های مذهبی است تا از این رهگذر ظرفیت های عظیم کشور ابتر بماند و باید دستگاه های نظارتی نسبت به شناسایی عوامل تفرقه انداز تیزبین تر شوند.برچسب ها :

یادداشتقروهسمیرا دهقانیحجامت انقلابمفسدین اقتصادیقوه قضاییهانقلاب اسلامی

نظرات کاربران :

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام *
 

کد امنیتی
 
   
فیلــــم
بیشتــر
حضور مردم شهرستان قروه در راهپیمایی موتوری و خودرویی ۲۲ بهمن ۹۹
اجرای طرح شهید سلیمانی و ویزیت رایگان گروه جهادی چشم پزشکی در قروه
ویدیویی غم انگیز از به رگبار بسته شدن خودروی شهید جمال کریمی
باشگاه 9 ماهه ی روستای مالوجه هنوز آب و گاز ندارد
رهبر معظم انقلاب: از مردم فلسطین نظرخواهی شود که خواهان چه نوع حکومتی هستند
حضور مردم شهرستان قروه در راهپیمایی موتوری و خودرویی ۲۲ بهمن ۹۹
اجرای طرح شهید سلیمانی و ویزیت رایگان گروه جهادی چشم پزشکی در قروه
ویدیویی غم انگیز از به رگبار بسته شدن خودروی شهید جمال کریمی
باشگاه 9 ماهه ی روستای مالوجه هنوز آب و گاز ندارد
رهبر معظم انقلاب: از مردم فلسطین نظرخواهی شود که خواهان چه نوع حکومتی هستند
آخرین اخبار
پربازدیدترین های یک ماه اخیر

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

پیشخوان روزنامه ها

ADS In Website