یکشنبه 29 مهر 1397 / 10:17|کد خبر : 4171|گروه : سیاسی

یادداشت به قلم دکتر سمیرا دهقانی

تحلیلی برچالش های فراروی آتش به اختیار

تحلیلی برچالش های فراروی آتش به اختیار

رییس دانشگاه آزاد اسلامی قروه در یادداشت جدید خود به تحلیل چالش های پیش روی (آتش به اختیار) پرداخته است

به گزارش خبرنگار سراب خبر، سمیرا دهقانی رییس واحد دانشگاه آزاد اسلامی قروه در یادداشت جدید خود به تحلیل چالش های پیش روی (آتش به اختیار) پرداخته است و به بررسی کم کاری مسئولین در تحقق ان اشاره نموده که دعوت می شود خواننده آن باشید:

 

تحلیلی برچالش های فراروی"آتش به اختیار" 

رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشراف به چالش ها و مشکلات فعلی و آتی کشور در بیاناتی مجوز آتش به اختیار بطور اخص برای دانشجویان و بطور اهم برای همه دلسوزان صادر فرمودند، اما متاسفانه این حکم حکومتی آنچنان که شایسته بود توسط نخبگان و متخصصین مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفت و خروجی قابل لمسی بعد از مدت ها لمس نشد. به راستی علت امر چیست؟ آیا ظرفیت های انقلابی جامعه توان عملیاتی نمودن این احکام را ندارند؟ آیا قوانین و سازوکارهای جامعه در واقعیت چنین موضوعی را نمی تواند در خود ادغام نماید؟ آیا این احکام حکومتی در حال اجراست ولی آنچنان که باید وشاید اثرگذارنیست؟

در این تحلیل عوامل بازدارنده درجهت حصول به نتیجه احکام حکومتی یا انتظارات رهبریمورد بررسی قرار می گیرد که نوعی هدفمندی برای استفاده از ظرفیت های تشنه کشور ایجاد گردد.

عدم تعیین چارچوب ها و ضوابط این حکم حکومتی توسط متولیان فرهنگی وعلمی

آتش به اختیار رهبری آن ظرفیت را دارد که حتی بعنوان سند چشم انداز تعریف گردد ولی با عدم تعیین چارچوب های اجرایی، ظرفیت های انقلابی به نوعی در اجرا سردرگم هستند چرا که نمیدانند محدوده این حکم تا کجاست و اگر قوانین خود مانع این کار باشند چطور آنها بن بست ها را مدیریت و سازگار با قوانین عمل نمایند؟ بنابراین یکی از اصلی ترین عامل های بازدارنده همین عدم تعیین چارچوب ها و ضوابط این حکم حکومتی برای هدایت ظرفیت های انقلابی است. لذا تعیین چارچوب و ضوابط این موضوع لازم و ضروری است و متولیان امر فرهنگی و علمی باید به دور از هرگونه هیجانی کردن موضوع چارچوب های عملیاتی را تعریف و تبیین می کردند. این امر نیز محقق نخواهد شد مگر با شناسایی ظرفیت های انقلابی که خود نیازمند تحقیقاتی جامع است تا که این توانمندی ها در قالب استراتژی های بومی و ملی هدایت گردد. باید بدانیم این وظیفه رهبری نیست که این چارچوب ها و ضوابط ها احکامرا نیز ترسیم نمایند و نهادهای فرهنگی و علمی کشور باید نقشه راه این حکم حکومتی را به طور شفاف ترسیم و اطلاع رسانی جامع نمایند.

عدم انعطاف پذیری برخی قوانین موجود برای جاری شدن این حکم و احکام مشابه در جامعه

برخی قوانین موجود برای همسو شدن با آتش به اختیار، بسته هستند و چه بسا ظرفیت های انقلابی دراقدام برای این امر، عمل آنان با برخی از قوانین ناپخته در تناقض باشد و اثراتی بگذارد که به سرکوبی ظرفیت های انقلابی منجر شود که نمونه این امر بعضا شاهد هستیم. لذا جا داشت قوای سه گانه بعد از ابلاغ این امر برای آزادسازی ظرفیت های عظیم در بطن جامعه با کارگروه های ویژه،قوانین را با ایجاد تبصره ها با این حکم همسو نمایند. این ضعف ساختاری در انعطاف ناپذیر بودن قوانین یکی از عوامل بازدارنده اجرایی چنین احکام حکومتی(که برای آزادسازی ظرفیت های جامعه لحاظ می شوند)هستند.

عدم تفکیک موضوعات

قطعا در داخل کشور ما در تمام ساختارها دچار مشکل نیستیم که حکم حکومتی آتش به اختیار رهبری شامل آنها باشد و اگر این حکم حکومتی شامل همه محورها باشد تحلیل نیرو و ظرفیت ها، بدون خروجی و چه بسا در برخی موضوعات امنیتی یا نظامی مشکلات عظیمی نیزایجاد خواهد کرد. بنابراین تفکیک موضوعات با توجه به اولویت کشور در این احکام باید مورد توجه قرار می گرفت که این هم محقق نشده است.

نبود ارگان یا کارگروه هایویژهتسهیل کننده

به نظر می رسد باید ظرفیت های مربوط به نهادهای انقلابی و ارزشی همچوندفاتر نمایندگی ولی فقیه در تمامی استان ها برای هدایت این ظرفیت ها طوری که در تضاد با قوانین یا عامل تنش نباشد استفاده شود چرا که  این ارگان ها(باتوجه به ارتباط مداوم آنان با جامعه) در این امر میتوانند نوعی پالایش کننده ظرفیت های بومی جامعهبا نیازهای دستگاه حاکمیتی باشند که بدون ایجاد مشکل از این ظرفیت ها استفاده بهنیه شود.

عدم اطلاع رسانی مناسب در جامعه

چقدر ما توانسته ایم این موضوع را به جامعه عرضه نماییم که ظرفیت های مختلف بعنوان یک وظیفه ذاتی نه وظیفه اختیاری همسو با این امرحرکت نمایند.وقتی نهادها و دستگاه های اطلاع رسانی حتی از گفتن این امر بعنوان حکم حکومتی ابا دارند چطور می شود از ظرفیت ها انقلابی جامعه انتظار داشت که درک نمایند که در برابر این موضوع وظیفه ذاتی و واجب دارند نه اختیاری.

بازدارندگی دشمن

قطعا دشمن در مقابل احکام حکومتی و انتظارات رهبری با تمام توان ورود خواهد کرد، چرا که خوب می داند این احکام اگر شفاف و در بطن جامعه مورد توجه قرار گیرند تحول عظیم در داخل کشور ایجاد خواهند کرد. بنابراین از تمام عوامل داخلی خود در جهت انحراف افکارعمومی از این موضوعات یاری می گیرد که به نوعی بی تفاوتی عمومی به این راهبردها ایجاد گردد. دشمن در صورت موفقیت در این سنگ اندازی ها، اولا اخلال در اجرای ایجاد خواهد نمود، دوما نوعی بی تفاوتی در جامعه ایجاد خواهد نمود و سوماً جایگاه احکام رهبری را نیز تضعیف خواهد نمود. بنابراین دشمن شناسی و شناسایی فعالیت های اوعامل مهم عملیاتی نمودن موفق این احکام است.

ضعف الگوپروری

ظرفیت عظیم جامعه زمانی با انتظارات هماهنگ می گردد که الگوهای مناسب عملی به مردم شناسانده شود. لذا الگوسازی و الگوپروری در این حوزه ها لازم است و نبود الگو، نوعی تضعیف انگیزشی درجامعه ایجاد خواهد نمود.

تطهیرسازی انقلابی نماها

دراقدام برای تزریق این احکام در جامعه غالبا آنچه مشاهده می شود نوعی آشفتگی عملکردهاست که به نوعی تطهیرسازی انقلابی نماها خواهد انجامید. بنابراین تا زمانی که این احکام بطور مدون و برنامه دار عملیاتی نشوند، خروجی آن تنها، سوءاستفاده انقلابی نماها خواهد بود که به نوعی سرخوردگی عمومی منجر خواهد شد.

بنابراین در برخورد با آن دسته از احکام حکومتی که برای آزادسازی توانمندی های عمومی تجویز می گردند اگر با چنین آشفتگی و بی برنامگی در اجرا عمل شود نه تنها آثار مثبت آن دفن خواهد شد، بلکه چالش های جدیدی نیز ایجاد خواهد نمود. امروزه آتش به اختیار عموما در جنجال های سیاسی دیده می شود و این همان سردرگمی در اجراست. آتش به اختیار رهبری میتواند در حوزه های کشف خلاقیت ها و نخبه پروری، فرهنگ کار و کارآفرینی، امربه معروف ونهی از منکر، بصیرت افزایی، پژوهش، عمل جهادی و ... تعریف گردد و در حقیقت آتش به اختیار رهبری یعنی همان بی تفاوت نبودن به چالش های جامعه و آزادسازی کامل توانمندی های اشخاص و گروه ها برای رفع مشکلات کشوربه دور از هرنوع تعصب جناحی و قومی و قانون گریزی.

 آتش به اختیار یعنی سم زدایی از جامعه و بهینه سازی توانمندی ها به طوری که مومن انقلابی در جامعه تا محو کامل مشکل قابل مقابله، آرام ننشیند.ترسیم نقشه راه آتش به اختیار توسط متولیان امر برای نهادهای حاکمیتی و مردمی آنچنان دشوار نیست که تنها به مفهوم شعاری آن بسنده نماییم.برچسب ها :


نظرات کاربران :

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام *
 

کد امنیتی
 
   
فیلــــم
بیشتــر
یه خر رو چطوری توی یخچال جا میکنن؟
کلیپ شهدای مظلوم روستای دگن
اختتامیه اولین رویداد تخصصی فضای مجازی بسیج / معرفی چهره سال فضای مجازی
فیلم/ خوشحالی مردم شهرستان قروه از صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی 2018 روسیه
مستند جنجالی چرخ/ قسمت پنجم
یه خر رو چطوری توی یخچال جا میکنن؟
کلیپ شهدای مظلوم روستای دگن
اختتامیه اولین رویداد تخصصی فضای مجازی بسیج / معرفی چهره سال فضای مجازی
فیلم/ خوشحالی مردم شهرستان قروه از صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی 2018 روسیه
مستند جنجالی چرخ/ قسمت پنجم
آخرین اخبار
پربازدیدترین های یک ماه اخیر

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

پیشخوان روزنامه ها