شنبه 20 شهریور 1400 / 07:33|کد خبر : 5623|گروه : اجتماعی

تأملی بر انتخاب شهردار قروه و چند نکته...

تأملی بر انتخاب شهردار قروه و چند نکته...

روند انتخاب شهردار قروه در حالی برای افکارعمومی تبدیل به سؤال شده که همچنان پروسه شفافیت در شورای شهر علیرغم وعده های داده شده هنوز تحقق نیافته است.

به گزاش سراب خبر به نقل از کردپرس، روند انتخاب شهردار قروه چندین سال است تبدیل به یکی از بحث برانگیزترین مسایل در سطح شهر شده؛ این روند از همان دوره چهارم رقم خورد و تا کنون هم ادامه دارد.

 

از یک طرف تا دوره قبل جنجال بر سر رعایت قانون و در نظر گرفتن شرایط لازم برای گزینه شهردار بود و برای همین با رد گزینه های منتخب در کمیته تطبیق و یا استانداری همراه می شد و از طرف دیگر در این دوره تا به این لحظه براساس گزینه های انتشار یافته برای شهرداری قروه به نظر می رسد شورای شهر در دو راهی اجرای قانون یا نادیده گرفتن آن مانده و گویا تا به این لحظه زیرپا گذاشتن قانون قدرتش بیشتر بوده است.

 

قانونی که اجرا نمی شود...

 

در ماده 3 آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب سال 97 در 6 بند و 7 تبصره آمده است «کسانی را می توان به سمت شهردار انتخاب کرد که از نظر مدرک تحصیلی حداقل مدرک کارشناسی مرتبط با سابقه اجرایی؛ سه سال سابقه مدیریت پایه یا پنج سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداریهای شهرهای تا ۱۰ هزار نفر جمعیت، پنج سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت ۱۰ تا ۵۰ هزار نفر، پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت ۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر، هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت و ۹ سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر جمعیت» داشته باشند که البته مطابق تبصره یک همین ماده مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط شهرداران توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری طبق دستورالعملی جداگانه تعیین می‌شود.

 

همچنین براساس تبصره های تعیین شده همانند تبصره 3 «انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بدون داشتن سابقه اجرایی صرفاً برای شهرداریهای شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت و با تأیید وزیر کشور بلامانع است».

 

در تبصره 4 هم عنوان شده که «منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد در این آیین نامه، سطوح مدیریت های مندرج در مصوبه شماره 579095 به تاریخ 1395/04/01 شورای عالی اداری است».

 

همین طور تبصره 5 این ماده می گوید «چگونگی تشخیص سمت های هم سطح در مدیریت های پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی برای افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها با تصدی سمت شهردار انتخاب می شوند، براساس دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاع می شود».

 

حال در این بخش باید پرسید آیا تمامی این شرایط اعلام شده در آیین نامه برای گزینه های مدنظر سمت شهردار لحاظ گردیده است؟! آیا شورای شهر حاضر است برای هرکدام از گزینه ها پاسخ گوی سؤالات خبرنگاران باشد؟!  

 

قروه و 7 گزینه مانده در سکوت

 

برای شهرداری قروه 23 نفر به گفته رئیس شورای شهر اعلام آمادگی کردند که البته با اضافه شدن گزینه ای دیگر این لیست تبدیل به 24 نفر شد. لیستی که گرچه اسامی آنان در اقدامی بی سابقه توسط شورای شهر برای نخستین بار علنی شد اما این روند شفاف سازی چندان دوام نیاورد و در مرحله بعدی شورای شهر بدون حضور خبرنگاران اقدام به پایش لیست کرده و 12 نفر را بالا آوردند؛ 12 نفری که در سکوت خبری و بدون انتشار اسامی و برنامه های آنان برای اطلاع افکار عمومی شانس رفتن به مرحله بعد را داشتند. شانسی که برای مرحله نیمه نهایی تنها نصیب 7 نفر شد و علیرغم تمامی تأکیدات مبنی بر شفاف سازی، شورا تا به این لحظه حاضر به انتشار اسامی و علنی کردن این 7 گزینه و برنامه های آنان نشده است!

 

این در حالی است که در هیچکدام از قوانین مرتبط به شوراهای شهر و حتی آیین نامه های داخلی شوراها سخنی از محرمانه بودن گزینه های متقاضی سمت شهردار نشده و حتی در «آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب سال 78» در ماده 11 بند یک صراحتاً عنوان شده که «نشست های شورا علنی و حضور مستمع با نظر رئیس شورا مجاز خواهد بود ولی به تقاضای کتبی شهردار و فرماندار و یا بخشدار ذیربط و‌ موافقت اکثریت مطلق اعضای حاضر، می‌تواند نشست غیرعلنی تشکیل شود».

 

همچنین در بند 4 این ماده در خصوص رأی گیری اعضای شورا هم آمده است که «رأی در نشست های شورا علنی است و با بلند کردن دست و یا ورقه اخذ می‌شود ولی به تقاضای اکثریت مطلق اعضای حاضر در نشست ممکن است رأی با ورقه به صورت مخفی گرفته شود مگر در امور مالی، لیکن در انتخابات حتماً باید رأی مخفی گرفته شود».

 

با این وجود علیرغم تأکید رئیس شورای شهر بر شفاف سازی و انتخاب شهردار با حضور خبرنگاران رسمی اما هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته و حتی فرماندار هم درخواست غیرعلنی بودن نشست های شورای شهر را نداده است، پس چرا شورای شهر حاضر به علنی برگزار کردن نشست انتخاب شهردار نشده و روند انتخاب شهردار را هم توضیح نمی دهند؟!

 

تمامی این موارد در حالی است که اعضای شورای شهر مدعی شفاف سازی در انتخاب شهردار بودند حال چطور در مراحل بعدی که حساس تر است مسکوت پیش می روند؟ مگر نه اینکه شورای شهر برای مردم خدمت می کنند و قرار است یک نفر شهردار برای شهر و مردم انتخاب کنند؟!

 

تأکید بر مکان قانونی شورا

 

چندی پیش فرماندار قروه نسبت به برگزاری نشست های خانگی توسط اعضای شورای شهر هشدار و تذکر داد، هشداری که خبرنگار کردپرس هم در گزارشی تحلیلی نسبت به آن اعلام خطر کرد. هرچند این گزارش به مذاق تعدادی از اعضای شورای شهر خوش نیامد و حتی آن را تکذیب هم کردند اما مهم تأکید بر اجرای قانون بود و هست. قانونی که صراحتاً مطابق بند 6 ماده 10 آئین نامه اجرایی بیان کرده «نشست های شورا و کمیسیون های آن در محل مخصوصی که توسط شهرداری در اختیار شورا قرار می‌گیرد، تشکیل خواهد شد. نشست های شورا در غیر‌محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.»

 

بر همین مبنا تمام هشدارهای داده شده در راستای اجرای قانون و انتخاب درست شهردار بود. در واقع باید دانست در دوره های گذشته چه بسا شوراهای شهرهایی در کشور بوده اند که اقدام به برگزاری نشست های شورا خارج از محل مخصوص در نظر گرفته شده توسط شهرداری کردند و بعد تمام تصمیمات و مصوبات آن نشست ها رد و غیرقانونی اعلام شدند حتی تعدادی از شهرداران هم بودند که بعد از محرز شدن انتخاب خارج از محل قانونی شورای شهرها عزل و برکنار گردیدند.

 

بهتر نیست اعضای شورای شهر قروه به جای جبهه گیری و واکنش های منفی و بردن اعتراض از انتقادات خبرنگار کردپرس به یکسری از نهادها؛ در برابر موارد مطرح شده پاسخ گو باشند و اعتماد خبرنگاران رسمی و افکار عمومی را جلب نمایند؟! آیا کسانی که در راه قانون پیش می روند مورد انتقاد قرار می گیرند؟!

 

انتخاب شهردار در سکوت خبری قابل قبول نیست!

 

در هر صورت شورای شهر باید نسبت به آنچه وعده داده عمل نماید. اگر قرار است روند انتخاب شهردار کاملاً مخفیانه و در سکوت خبری پیش برود نه می توان به شفاف بودن شورای شهر اعتماد کرد و نه به ملاک های تعیین شده برای انتخابی که دارند! و البته گزینه انتخابی هم با شائبه هایی همراه خواهد بود!

 

چطور است که در تمامی شهرها انتخاب شهردار با حضور رسانه های ارتباط جمعی و حتی با پخش زنده در شبکه های اجتماعی برگزار می شود اما در قروه کاملاً متفاوت بوده و در سکوت و محرمانه پیش می رود؟! مگر قانون برای شوراهای شهر در کل کشور یکی نیست؟! پس چگونه است که همیشه در قروه قانون یا اجرا نمی شود یا نصفه نیمه به مرحله اجرا می رسد؟!

 

اعضای شورای شهر لازم است برای شفاف سازی اقدام نمایند و ابتدا برنامه های ارائه شده گزینه های شهرداری و سپس اسامی گزینه های 12 و 7 نفره به همراه برنامه و توضیحاتی که به شورا داده اند را انتشار نمایند. سپس با حضور خبرنگاران رسمی شهردار مرتبط را انتخاب نمایند.

 

اگر شورای شهر حاضر به برگزاری علنی نشست انتخاب شهردار نشد خبرنگاران برنامه های گزینه های شهرداری را کار خواهند کرد چرا که شهروندان قروه ای نیاز است بدانند شورای شهر بر چه مبنا و با کدامین برنامه گزینه ها را پایش کرده اند و آیا قانون و شرایط اساسی در پایش گزینه ها ملاک قرار گرفته است یا نه؟!

 

انتهای پیام/برچسب ها :


نظرات کاربران :

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام *
 

کد امنیتی
 
   
فیلــــم
بیشتــر
فینال جام جهانی کشتی نروژ؛ حسن یزدانی - دیوید تیلور
حضور مردم شهرستان قروه در راهپیمایی موتوری و خودرویی ۲۲ بهمن ۹۹
اجرای طرح شهید سلیمانی و ویزیت رایگان گروه جهادی چشم پزشکی در قروه
ویدیویی غم انگیز از به رگبار بسته شدن خودروی شهید جمال کریمی
باشگاه 9 ماهه ی روستای مالوجه هنوز آب و گاز ندارد
فینال جام جهانی کشتی نروژ؛ حسن یزدانی - دیوید تیلور
حضور مردم شهرستان قروه در راهپیمایی موتوری و خودرویی ۲۲ بهمن ۹۹
اجرای طرح شهید سلیمانی و ویزیت رایگان گروه جهادی چشم پزشکی در قروه
ویدیویی غم انگیز از به رگبار بسته شدن خودروی شهید جمال کریمی
باشگاه 9 ماهه ی روستای مالوجه هنوز آب و گاز ندارد
پربازدیدترین های یک ماه اخیر

ADS In Website

ADS In Website